ثبت نام در این سرور بسته شده است. لطفا از سرور های دیگر جهت ثبت نام استفاده نمائید.


صفحه اصلی
 
اخطار مهم

هر گونه اقدام به خرید و فروش اکانت و یا واگذاری باعث مسدود شدن بازیکن تا انتهای سرور خواهد شد.